Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Drönarbild Lökeberg I Foto: Linus Olsson

Flygbild strax efter skredet i Lökeberg.

Lökeberg 2019

Det var vid 09.30-tiden onsdagen den 13 november 2019 som TiB (Tjänsteman i beredskap) på SGI larmades via SOS-alarm till Lökeberg i Kungälvs kommun. Ett stort skred hade inträffat och dragit med sig stora jordmassor.

Bohus Räddningstjänstförbunds räddningsledare fanns på plats och berättade att ett stort skred hade inträffat vid Lökebergsvägen 61. Den preliminära informationen var att skredet berörde en sträcka om ca 100 gånger 200 meter. Räddningstjänsten ville ha SGI:s stöd på plats för att bedöma avspärrningsområdets storlek och eventuell fara för fortsatt skredförlopp.

SGI:s TiB:ar fick en lägesrapport vid ankomst och sedan utförde Räddningstjänsten en drönaröverflygning över området, efter önskemål från SGI.

I samband med själva skredet fick flera medarbetare vid ett entrepenörsföretag, som var verksamt i området, hastigt avlägsna sig från platsen och sina arbetsmaskiner för att inte dras med. Ingen människa kom dock till skada i själva skredet.

På plats
Under perioden 2019-11-13 till 2019-11-22 befann sig sedan SGI dagligen på plats och bistod räddningstjänsten, samlade in underlag i form av drönarflygning och sjömätning för att ta fram ny terrängmodell, se eventuella förändringar av markytan (rörelser) och utföra geotekniska undersökningar för att kunna få ett bättre underlag för bedömning av områdets stabilitetsförhållanden.

I slutrapporten konstaterade SGI att det fanns kvicklera i området som har bidragit till skredets stora omfattning. Slutlig omfattning på skredet blev ca 200 gånger 200 meter inklusive området med de upptryckta massorna ute i vattnet. Skredorsaken är inte utredd.

Fortsatt risk
I samband med att räddningsinsatsen avslutades, bedömde SGI att det fortsatt förelåg risk för rörelser och skred inom området. Därmed föreslog myndigheten att området skulle vara avspärrat till dess att de geotekniska förhållandena utretts ytterligare. Länsstyrelsen fattade senare beslut med stöd av SGI:s bedömning om förbud för allmänheten att vistas inom det skreddrabbade området.

Under 2020 bistod SGI Länsstyrelsen Västra Götaland som oberoende granskare för de samrådsunderlag som kom in vad gäller önskan om tillträde till skredområdet för olika ändamål, t.ex. evakuering av anläggningsmaskiner, bilar m m. SGI lämnade även ett yttrande till länsstyrelsen om de kvarvarande geotekniska riskerna i området, som utgör underlag för länsstyrelsen att bedöma om området fortsatt ska vara avspärrat.

Senast uppdaterad/granskad: 2020-11-13
Hjälpte informationen dig?