Varningstecken på skred

Vid tecken på begynnande skred kontakta din kommun. I akuta situationer kontakta din lokala räddningstjänst.

Färska erosionsskador i slänter mot vattendrag

Plötsliga sprickor och sättningar i marken

 

Brott på ledningar och kablar i marken

 

Träd och stolpar som börjar luta

Senast uppdaterad/granskad: 2018-10-30
Hjälpte informationen dig? Ja Nej