Handbok i pålgrundläggning

Handboken behandlar projektering och utförande vid grundläggning med pålar. Den är författad av geotekniker som är/har varit verksamma vid SGI. Boken är slut på förlaget Svensk Byggtjänst.

Här kan du ladda ner och ta del av handboken kapitelvis i PDF-format. Totalt omfattar den cirka 400 sidor och utkom 1993.

Innehåll

Förord, innehållsförteckning, Beteckningar, begrepp 

Kapitel 1. Inledning 

Kapitel 2. Grundkonstruktioner med pålar

Kapitel 3. Påltyper

Kapitel 4. Pålmaterial, slagningsutrustning, slagningsförfarande

Kapitel 5. Beräkningsmetoder

Kapitel 6. Dimensionering

Kapitel 7. Omgivningspåverkan

Kapitel 8. Geotekniska undersökningar, provpålning

Kapitel 9. Provbelastning

Kapitel 10. Kontroll

Kapitel 11. Upphandling, ansvar

Kapitel 12. Referenser

Sakordsregister

Senast uppdaterad/granskad: 2020-09-03
Hjälpte informationen dig? Ja Nej