Handbok i plattgrundläggning

Handboken behandlar projektering och utförande vid grundläggning med plattor. Den är författad av geotekniker som är/har varit verksamma vid SGI. Boken är slut på förlaget Svensk Byggtjänst.

Här kan du ladda ner och ta del av handboken kapitelvis i PDF-format. Totalt omfattar den cirka 300 sidor och utkom 1993.

Innehåll

Kapitel I-V. Innehållsförteckning, förord, beteckningar och definitioner, inledning, geoteknisk klass 1 (GK1)

Kapitel 1. Dimensioneringsförutsättningar

Kapitel 2. Beräkningsmetoder

Kapitel 3. Dimensionering av separata plattor

Kapitel 4. Grundläggning med hel bottenplatta

Kapitel 5. Grundläggning med plattor på packad jordfyllning

Kapitel 6. Ritningsanvisningar vid ytgrundläggning

Kapitel 7. Kontroll av ytgrundläggning

Kapitel 8. Provbelastning av plattor

Kapitel 9. Beräkningsexempel

Kapitel 10. Referenser

Bilaga A, Sakordsregister

Senast uppdaterad/granskad: 2019-04-05
Hjälpte informationen dig? Ja Nej