Skredkommissionens rapporter

Skredkommissionen var en kommission under Ingenjörsvetenskapsakademien för forskning, utveckling och information i jordskredsfrågor. Kommissionen bildades 1988 och avslutade sitt arbete under hösten 1996.

I dagsläget finns inte alla Skredkommissionens rapporter i digital form. Rapporterna kan istället beställas i tryckt form via vår sök och beställ-tjänst på webbplatsen. Rapporterna är gratis, men porto och expeditionskostnad tas ut.

No 3:96
Samhällsnyttig skredkommission. Skredkommissionens verksamhet 1988-1996

No 2:96
Förstärkningsåtgärder i silt- och lerslänter. Rekommendationer för dimensionering och projektering

No 1:96
Förstärkningsåtgärder i silt- och lerslänter. Beskrivning av förekommande metoder och praktiskt genomförande

No 5:95 - 1996
Anvisningar för släntstabilitetsutredningar. Information

No 4:95
Anvisningar för släntstabilitetsutredningar. Brukaranvisning

No 3:95
Anvisningar för släntstabilitetsutredningar 

No 2:95
Naturvärden och miljökonsekvenser i samband med stabilitetsarbeten
Mats Lindqvist & Ola Sjöstedt

No 1:95
Kostnadsansvar vid skred. Fyra tänkbara situationer

No 3:94
Ansvars- och ersättningsfrågor vid ras och skred (2:a rev uppl)
Siv Ann Andermyr

No 2:94
Övervakningssystem för lerslänter. Beskrivning av förekommande instrument och metoder
Lars Johansson (Red.)

No 1:94
Erosionsskydd i samband med förstärkningsåtgärder för slänter
Lars Johansson (Red.) 

No 2:91
Släntstabilitetsberäkningar med klassiska beräkningsmetoder. En jämförelse mellan olika beräkningsprogram
Lars Johansson & Kennet Axelsson

No 1:91
Mätning av jordtryck och horisontalrörelse. Redovisning av tre projekt
Hjördis Andersson, Inge Brorsson, Karin Rankka & Göran Sällfors

No 2:90
Ras och skred i Sverige
Börje Stigler, Per Ahlberg, Curt Fredén, Sven Olofsson & Stig Sjöstedt

No 1:90
Ansvars- och ersättningsfrågor vid ras och skred (ersätts av 3:94)
Siv Ann Andermyr

No 2:89
Spänningar och deformationer i slänter. Praktikfall
Björn Möller, Karin Rankka, Göran Sällfors & Helen Åhnberg

No 1:89
Mätning av spänningar och deformationer i slänter
Karin Rankka, Björn Möller & Göran Sällfors

Senast uppdaterad/granskad: 2018-02-19
Hjälpte informationen dig? Ja Nej