Våra publikationer

Här kan du fritt söka och ladda ner våra rapporter. Gör en fritextsökning och/eller använd sorteringsalternativen till höger.

Sök publikationer

Just nu finns det 832 Publikationer:
 1. Metodik för kartläggning av kvicklera. Vägledning Författare: Ladda ner (PDF, 1,96 MB)
 2. Förorenade områden - Inventering av effektivitetshinder och kunskapsbehov 2018. Spridning från förorenade områden och belastning på recipienter. Författare: Ladda ner (PDF, 1,48 MB)
 3. Klassning av förorenade jordmassor in situ. Information och råd Författare: Ladda ner (PDF, 2,40 MB)
 4. Landslide Risks in a Changing Climate – Säveån River Valley. Part 1: Map Report and Summary of Results Författare: Ladda ner (PDF, 21,56 MB)
 5. Säkra bergslänter. Kunskapsläget och fallstudier Författare: Ladda ner (PDF, 4,21 MB)
 6. Kompendium i geoteknik 1972 Författare: Ladda ner (PDF, 6,38 MB)
 7. Flygbildstolkning för jordartsbestämning Författare: Ulf Kihlblom Ladda ner (PDF, 15,04 MB)
 8. Elementär lärobok i geoteknik Författare: Göte Lindskog, Folke Rengmark, Nils Flodin, Rolf Brink-Månsson Ladda ner (PDF, 17,82 MB)
 9. Anvisningar för Geotekniska institutets fältundersökningar. Del 2: Provtagning med standardkolvborr ST I Författare: Torsten Kallstenius, Axel Hallén Ladda ner (PDF, 8,29 MB)
 10. Kompendium i geoteknik 1959 Författare: Ladda ner (PDF, 10,96 MB)
 11. Anvisningar för Geotekniska institutets fältundersökningar. Del 1: Undersökningarnas planläggning och omfattning. Sonderingsmetoder. Vingborrning. Provtagning. Uppgörande av borrningsritningar Författare: Nils Flodin Ladda ner (PDF, 6,71 MB)
 12. Bra borrat – bättre byggt Författare: Ladda ner (PDF, 878,94 KB)
 13. Redogörelse för Statens geotekniska instituts verksamhet under åren 1944 - 1948 Författare: Ladda ner (PDF, 6,96 MB)
 14. Kortfattat kompendium i geoteknik 1946 Författare: Ladda ner (PDF, 5,21 MB)
 15. Geotechnical terrain classification for land use planning Författare: Leif Viberg Ladda ner (PDF, 3,23 MB)
 16. Device for taking undisturbed samples of very great length Författare: Walter Kjellman, Torsten Kallstenius, Oleg Wager Ladda ner (PDF, 2,81 MB)
 17. Vane borer. An apparatus for determining the shear strength of clay soils directly in the ground Författare: Lyman Cadling, Sten Odenstad Ladda ner (PDF, 10,25 MB)
 18. Device and procedure for loading tests on piles Författare: Walter Kjellman, Yngve Liljedahl Ladda ner (PDF, 1,09 MB)
 19. Landslide at Sköttorp on the Lidan River Författare: Sten Odenstad Ladda ner (PDF, 6,36 MB)
 20. Landslide at Surte on the Göta River Författare: Bernt Jakobson Ladda ner (PDF, 22,27 MB)
1 2 3 4 5