Översiktlig bedömning av jordrörelser vid förändrat klimat. Klimatförändringens inverkan i Sverige

Engelsk titel: Overview assessment of soil movements due to climate change. Impact of the climate change in Sweden
Författare Jan Fallsvik, Ann-Christine Hågeryd, Bo Lind, Hans Alexandersson, Susanne Edsgård, Per Löfling, Håkan Nordlander, Bo Thunholm
Serie: SGI Varia
Nummer: 571
År: 2007
Antal sidor: 34
Ladda ner (PDF, 2,66 MB)
Sammanfattning (1) Klimatförändringen; (2) Jordrörelser vid dagens klimat - erosion, skred och ras; (3) Klimatförändringens inverkan på jordrörelser - erosion, skred och ras /Ett uppdrag för Klimat- och sårbarhetsutredningen/