Vägledning - Miljöregler mark och vatten. En Internet-baserad guide för planering, projektering och byggande

Engelsk titel: A guide to environmental legislation on ground. An Internet based guide to planning, design and construction
Författare Bengt Rydell, Ann-Christine Hågeryd, Peggy Lerman, Helena Helgesson
Serie: SGI Varia
Nummer: 539
År: 2004
Antal sidor: 17
Ladda ner (PDF, 1,03 MB)
Sammanfattning (1) Innehåll och uppläggning; (2) Teknisk uppbyggnad; (3) Nyttiggörande och implementering; (4) Förslag till projektutveckling; Bilagor: (1) Referensgrupp; (2) Seminarium i Stockholm den 9 oktober 2003.