För dig som vill söka forskningsmedel

Här finns information och ansökningshandlingar för dig som ansöker om forskningsmedel inom Tuffo.

I "Anvisningar till ansökan och utvärdering" år 2020 kan du läsa om ansökningsprocessen och reglerna för utlysningen. Där finns också information hur utvärderingen går till och vilka kriterier som används. "Anvisningar för ansökan och utvärdering" och mallar för ansökan hittar du i rutan till höger på denna sida.

Utlysningens moment och tidplan
Ansökningen av medel från Tuffo görs i två steg. Steg 1 ska innehålla idéskisser och Steg 2 ska bestå av fullständiga ansökningar. En utvärdering sker i varje steg. Utvalda idéskisser i steg 1 går vidare till steg 2.

Steg 1 - Idéskiss: Projektidén ska beskrivas översiktligt. Den ska redogöra för en tänkt projektorganisation vilken inkluderar de aktörer som aktivt ska bidra till projektets genomförande. Idéskisserna bedöms utifrån potentialen i den tänkta projektorganisationen och trovärdigheten i idén i relation till målen för Tuffo och utlysningen.

Steg 2 – Fullständig ansökan: De som har gått vidare från Steg 1 får lämna in en fullständig ansökan. Projektidén och den potentiella samhällsnyttan ska i Steg 2 beskrivas mer detaljerat. Valda efterbehandlingsobjekt för projektet ska namnges och beskrivas. Ansökan ska även innehålla en beskrivning av projektgruppens kompetens, planerad samverkan och metoder för spridning och nyttiggörande av resultaten.

För mer information om ansökan och utvärdering, se dokument ”Anvisningar för ansökan och utvärdering – Tuffo Steg 1 och Steg 2, 2020 års utlysning” samt de generella vollkoren.

 

 

 

Senast uppdaterad/granskad: 2019-09-30
Hjälpte informationen dig? Ja Nej