Forskare Mattias Andersson vid sin daton på SGI. Foto: SGI/Michelle Ericson

Säkerheten i fokus för forskare

-Som forskare sätter jag säkerheten före samhällsutgifter när jag gör rekommendationer. Det innebär stora kostnader om man bygger fel, berättar geotekniker Mattias Andersson på Statens geotekniska institut (SGI). Mattias har ett stort personligt intresse för samhällsbyggnadsfrågor. I arbetet ingår att han gör riskbedömningar som rör vägbanor och järnvägar.

Att hantera sättningsrörelser i marken är viktigt i samband med en utbyggnad av infrastrukturen. Misstag i analyserna kan leda till dyra konsekvenser för samhället.
-Det är spännande att koppla samman forskning om geoteknik med de behov som efterfrågas i Sveriges kommuner och andra myndigheter, berättar Mattias på SGI:s huvudkontor i Linköping entusiastiskt.
Ibland innebär detta att kommuner och myndigheter får rekommendationer av SGI som medför ganska stora investeringar i form av anpassade byggplaner. På frågan om Mattias drar sig för att komma med svåra besked svarar han utan att tveka:
-Nej, någon sådan tvekan finns inte.
Mattias påpekar att sättningar i jorden pågår över tid:
-Det kan inte plötsligt säga pang, utan förändringarna sker ofta över en relativt lång tid, 20 - 40 år och ibland längre.
-Sättningar kan bero på att en finkornig jord som lera eller silt, belastas med en vägbank och då pressas vatten ur jordvolymen och jorden komprimeras. Ett exempel på sättningskänsliga jordar är sulfidjordar utmed norrlandskusten. Det här är en stor planeringsfråga för Trafikverket till exempel.
Bakom SGI:s rekommendationer ligger alltså ett stort arbete med faktainsamling och analyser.
SGI bedriver flera forskningsuppdrag kopplade till sättningsproblematik, bland annat inom forskningsprogrammet Branschsamverkan i grunden (BIG). BIG drivs av Trafikverket. SGI, Chalmers, Luleå tekniska universitet och Kungliga tekniska högskolan (KTH) bedriver geoteknisk forskning inom ramen för programmet.
En stor del av Mattias dagliga arbete som forskare handlar om att vara utomhus:
-Jag tar upp jordprover, utför och analyserar mätningar av sättningar och porvattentryck, berättar han.
SGI bedriver även långsiktig forskning vid tre provfält, två i närheten av Stockholm och ett strax utanför Kalix. Mattias har ansvar provfälten och den administration som krävs.
Ett av provfälten i närheten av Stockholm, Skå-Edeby, har analyserats av SGI sedan 1957. Området är på omkring fyra hektar. Fältet finns där Arlanda först var tänkt att ligga.
-Vid fältet finns flera provbankar. Provbankarna är grusuppfyllnader på den lösa leran som finns inom området, berättar Mattias. Belastningen av jorden gör att jordens egenskaper förändras över tid.
Resultaten från forskningsprojekt publiceras i uppmärksammade rapporter och publikationer, men även i populärvetenskapliga tidskrifter.
Mattias som ursprungligen kommer från Malung, började på SGI i Linköping som industridoktorand direkt efter sin högskoleutbildning.
- Det var slumpen gjorde att jag började arbeta inom geoteknik. Jag råkade ha en bra lärare inom området då jag läste till väg- och vatteningenjör på universitet i Luleå, skrattar han.
Nu har Mattias arbetat i femton år på SGI.
- Jag har alltid tyckt om att vara ute i naturen, att mäta och undersöka och jag gillar att bidra till samhällsbyggnationen, så jag trivs väldigt bra med mina arbetsuppgifter, avslutar han. 

 

 

  

 

 

Senast uppdaterad/granskad: 2020-06-29
Hjälpte informationen dig? Ja Nej