Ledningen

Här finns kontaktuppgifter till vår ledning. Verksamheten leds av generaldirektör Åsa-Britt Karlsson. Organisatoriskt finns tre tekniska avdelningar och en avdelning för verksamhetsstöd.

Generaldirektör:
Åsa-Britt Karlsson
Tel: 013-20 18 60 (GD-sekreterarens telefon)

GD-sekreterare:
Camilla Gyllström
Tel: 013-20 18 60

Ställföreträdande generaldirektör:
Glenn Sundberg
Tel: 013-20 18 55

Avdelning/enhet Chef/ansvarig
Effektivare markbyggande Helene Kennedy
Tel: 031-749 65 80
Forskning David Bendz
Tel: 040-35 67 76
Klimatanpassning HannaSofie Pedersen
Tel: 031-778 65 64
Planenhet Maria Kristensson
Tel: 031-749 65 85
Renare mark Mikael Stark
Tel: 013-20 18 09
Strategi och internationellt samarbete Yvonne Rogbeck
Tel: 013-20 18 93
Verksamhetsstöd Eva Lindström
Tel: 013-20 18 19

Delegationen för Göta älv

Per Bolin
Tel: 031-749 65 95

Adresser och vägbeskrivningar till våra kontor.

Senast uppdaterad/granskad: 2020-06-03
Hjälpte informationen dig? Ja Nej