Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

SGI i media

Här kan läsa om vad som skrivs om oss i medier.

Nyheter

 1. 17 september 2020

  Miljögifter sprids från fiberbankar

  – Genom att så mycket restprodukter från pappersmassaindustrin ansamlats i bankar så har de tagit död på den botten de ligger på, menar Gunnel Göransson, forskare på SGI.

 2. 3 juli 2020

  Skredrisken längs Göta älv utreds

  På många områden längs Göta älv är risken fortsatt hög och nu har Statens geotekniska institut (SGI) gett COWI i uppdrag att utreda stabilitetsförhållanden längs delar av älven.

 3. 29 juni 2020

  Fortsatt utredning om risk för skred vid Gäta Älv

  På många områden längs Göta älv är risken fortsatt hög och nu har Statens geotekniska institut (SGI) gett företaget COWI i uppdrag att utreda stabilitetsförhållanden längs delar av älven.

 4. 6 maj 2020

  Unik dom om klimatanpassning i Falsterbo

  Statens geotekniska institut, SGI, håller just nu på att se över sina vägledningar till kommuner, bland annat frågor om ansvar för stranderosion och kuster.

 5. 8 mars 2020

  Experten oroad över gifter i Saxviken: ”Skulle absolut inte äta en fisk som kommer härifrån”

  Umeå universitet har nämligen beviljats fyra miljoner kronor från Statens geotekniska institut för att prova en ny saneringsmetod på förorenade sediment i sjöar och vattendrag.

 6. 7 mars 2020

  Här har havet slukat husvagnsplatser - Ystads Allehanda

  Enligt en inventering från SGI finns det förutsättningar för stranderosion längs ungefär 15 procent av de svenska havskusterna.

 7. 22 februari 2020

  Skredrisk vid Motala ström ska kartläggas

  Foto: SGI och Tobias Holmqvist/SVT

 8. 20 februari 2020

  Forskare prövar ny metod för att sanera förorenade sediment

  Forskare vid Kemiska institutionen, Umeå universitet, har beviljats fyra miljoner kronor från Statens geotekniska institut för att pröva en ny saneringsmetod på förorenade sediment i sjöar och vattendrag.

 9. 12 februari 2020

  Efter jordskredet – platsen måste bevakas dygnet runt

  Det kommer att fortsätta skreda tills jorden nått jämvikt, sa Karin Odén, geotekniker och tjänsteman i beredskap vid SGI, Statens geotekniska institut, i samband med raset i november.

 10. 12 februari 2020

  Här är hotet från kvickleran störst i landet

  – När leran bildades i saltvatten fick den en typ av egenskaper som gjorde den väldigt känslig, säger HannaSofie Pedersen på SGI.

 11. 4 februari 2020

  Lera och vatten orsakar skred längs Örekilsälven

  – Det är ett område längs älven som utgörs av lera och där vattnet ligger på och nöter på slänterna, säger Tobias Thorén som är geotekniker vid Sveriges geotekniska institut.

 12. 2 februari 2020

  P4 Östergötland

  SGI kartlägger

 13. 29 januari 2020

  Länsstyrelsen: ”Vi kan utvidga restriktionerna för båttrafiken”

  Uppdraget startade hösten 2019 och ska pågå under tre år i ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning, länsstyrelserna och Statens geotekniska institut.

 14. 29 januari 2020

  Jannike Kihlberg: Nödvändigt fånga in koldioxid om klimatmålen ska nås

  När regeringens utredare Åsa-Britt Karlsson, generaldirektör för Statens geotekniska institut, på onsdagen presenterade förslag på hur det ska gå till här i Sverige handlade det om en blandning av nya tekniska lösningar men också om hur naturen själv kan bidra.

 15. 28 januari 2020

  Utredning föreslår möjlig koldioxidlagring i Sverige

  I juli 2018 fick Åsa-Britt Karlsson, generaldirektör för Statens geotekniska institut, i uppdrag av miljöminister Isabella Lövin (mp) att utreda hur Sverige ska bli världens första fossilfria industriland genom så kallade negativa utsläpp av växthusgaser.

 16. 22 januari 2020

  Drabbade kräver nationell åtgärd mot erosion

  Kustkommuner försöker tillsammans med länsstyrelser och andra statliga myndigheter, som Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) arbeta fram lösningar.

 17. 21 januari 2020

  Hotande havsnivåer i landet – drabbade samlas

  Över 100 deltagare ska återigen diskutera framtiden – bland annat kustkommuner i Skåne och Halland, länsstyrelser och andra statliga myndigheter, som Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU).

 18. 27 november 2019

  Insatser avslutas – men risk för nya skred

  Räddningstjänsten och Statens geotekniska institut har avslutat sina insatser ute vid skredet i Lökeberg.

 19. 22 november 2019

  SGI varnar för PFAS-gifter vid Karlsborgs flygfält

  SGI varnar för PFAS-gifter vid Karlsborgs flygfält

 20. 19 november 2019

  Nytt ras i Kungälv – 100 kubikmeter lera

  Enligt Kristoffer Gottlieb, räddningsledare inom räddningstjänsten, fortsätter nu arbetet i området, bland annat med provborrningar från SGI, Statens Geotekniska Institut, för att få besked om marken innehåller kvicklera.

Senast uppdaterad/granskad: 2019-09-10
Hjälpte informationen dig?