Flygfoto över del av Göta älv med motorväg och järnvägsspår till vänster om älven. Foto: Mikael Svensson / Scandinav bildbyrå

Göta älv. (orginalbilden beskuren)

Ansök om statsbidrag för stabilitetsförbättrande åtgärder längs Göta älv

Kommunerna längs Göta älv kan ansöka om statsbidrag för stabilitetsförbättrande åtgärder. Under 2020 återstår tre ansökningsomgångar.

SGI kan ge bidrag till kommuner enligt bidragsförordning SFS 2018:213. Bidraget ska avse genomförande av stabilitetsförbättrande åtgärder som minskar risken för ras och skred i områden med skredrisk. Under 2020 finns cirka 50 miljoner kronor tillgängliga för utdelning. Bidragsdelen är 70 procent.

Ansökan om bidrag kan endast gälla ett objekt, dock kan ansökan göras gemensamt av flera kommuner. Ansökan kan gälla utredning som enbart avser att undersöka sannolikheten för skred vid befintliga förhållanden, eller för viss andel av kostnaden för stabilitetsutredning i samband med nybyggnation.

Även privata fastighetsägare kan söka bidrag för stabilitetsutredning och åtgärder. Kontakta din kommun för att lämna en ansökan via dem. Delegationens sekretariat på SGI kan bistå med teknisk vägledning vid upphandling av konsulter och entreprenörer.   

I och med att du ansöker om bidrag samtycker du även till att vi i samband med beslutet får publicera information om beviljade bidrag, uppgifter om projektet och namn på sökande/medverkande. Sista datum för de tre anökningsomgångar som återstår 2020 är: 1 maj, 15 augusti samt den 1 november.

Läs vidare om vår integritetspolicy.
Aktuellt om delegationen
Läs vilka som fick bidrag 2018-09
Läs vilka som fick bidrag 2018-12

 

Senast uppdaterad/granskad: 2018-06-18
Hjälpte informationen dig? Ja Nej