Produkter och tjänster

Vi erbjuder olika former av rådgivning, laboratoriearbeten, bibliotekstjänster samt kursverksamhet. Vi utvecklar också olika verktyg och kartvisningstjänster som stöd i ditt arbete.

Vi erbjuder tjänster iform av:

  • rådgivning inom våra olika verksamhetsområden. Vi ger också beställarstöd till länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter.
  • laboratoriearbeten enligt ackrediterade och kvalitetssäkrade metoder.
  • kunskapsförmedling genom våra biblioteks och kursverksamheter.

Vi erbjuder produkter iform av:

  • stödverktyg och kartvisningstjänster. En del erbjuder vi mot en kostnad, andra mot en avgift.
  • publikationer och handböcker av olika slag
Senast uppdaterad/granskad: 2018-02-14
Hjälpte informationen dig? Ja Nej