Arbete vid nya konapparaten Foto: Torbjörn Thuresson/SGI

En ny typ av fallkonapparat har levererats till geotekniklaboratoriet. Konapparaten är konstruerad av SGI och tillverkad vid VTI:s verkstad.

Geotekniklaboratorium

Välkommen till vårt laboratorium för geoteknisk provning. Vi undersöker jord och restprodukter för att kunna beskriva materialens mekaniska och hydrauliska egenskaper. Till vår hjälp har vi en rad olika provningsmetoder, både standardmetoder och specialmetoder.

Här hittar du information om våra vanliga provningsmetoder och priser.  

För att beställa undersökning skickar du e-post med dina specifikationer. Kontakta oss om du har frågor eller är intresserad av andra metoder eller specialundersökningar.

Tänk på att det är viktigt att du som beställare av labtjänster tydligt deklarerar om ditt prov kan misstänkas innehålla miljö- eller hälsofarliga substanser. Detta är viktigt för att vi skall kunna säkerställa en god arbetsmiljö i våra laboratorier och behandla provet på rätt sätt!

För att vara säkra på att våra provningsresultat är tillförlitliga har vi valt att ackreditera en stor del av vår verksamhet enligt SS-EN ISO/IEC 17025.

Förutom arbete inom forsknings- och konsultationsuppdrag bedriver vi även utveckling av laboratoriemetoder och provningsutrustning.

Senast uppdaterad/granskad: 2017-09-25
Hjälpte informationen dig? Ja Nej