En nedlagd fabrik i tegel med trasiga fönster. Foto. Foto: Ebba Wadstein, SGI

Förorenade områden

Sverige har idag cirka 80 000 identifierade områden som är, eller misstänks vara, förorenade med miljögifter. Många av områdena är så förorenade att de kan skada miljön eller vår hälsa. Åtskilliga av dem måste därför efterbehandlas innan marken kan användas.

Här ger vi vägledning till dig som arbetar med dessa frågor. Informationen beskriver de olika momenten från inventering till åtgärd:

Miljöjuridiska frågor är aktuella under hela processen och behandlas därför under en egen rubrik.

Avsnittet roller och ansvar beskriver fördelningen mellan de centrala myndigheterna samt länsstyrelserna och kommunerna i arbetet med förorenade områden.

Under rubriken Forskning och teknikutveckling kan du läsa om de forskningsbehov som vi har identifierat och vad som görs för att fylla dem. 

Högfluorerade ämnen (PFAS) är ett av våra fokusområden och har därför fått en egen rubrik.

Du hittar även användbar information på följande webbplatser:

När det är aktuellt med statlig finansiering av efterbehandlingen gör Naturvårdsverket en prioritering enligt Nationell plan för efterbehandling. Den innehåller en arbetsplan med listor över inkomna bidragsansökningar och beslutade åtgärder samt en interaktiv karta med de objekt som har åtgärdats eller ska åtgärdas under året. Varje år redovisar Naturvårdsverket läget för efterbehandlingen av förorenade områden till regeringen.

 

Senast uppdaterad/granskad: 2018-10-30
Hjälpte informationen dig? Ja Nej