Utsikt över grönt landskap genom en trasigt fönster i gammal industrimiljö Foto: SGI/Helena Branzén

Vägledning i arbetet

Här samlar vi information och verktyg som du kan ha nytta av i ditt arbete. Vi ger vägledning utifrån våra olika expertområden.

Vår uppgift är att samla in, utveckla och stötta samhället med ny kunskap inom markanvändning och markbyggande. Kunskap vi får genom forskning, i våra rådgivningsuppdrag och genom att samverka med andra.

Som grund för vår forskning ligger behov i samhället. Därför kommer resultaten ofta till praktisk användning. Vi utvecklar både metoder och nya tekniklösningar. Dessutom tar vi fram verktyg och andra stöd/underlag för planering, riskvärdering och beslutsfattande.

Expertområden

Här finns bland annat information om arbetsprocesser och metoder som används, roll- och ansvarsfrågor, styrande lagar och regler som gäller inom olika områden:

Välkommen att kontakta oss om du har frågor. Kontaktpersoner finns i anlsutning till respektive expertområde.

Senast uppdaterad/granskad: 2019-10-16