Flödesscheman för att bedöma schaktmassors rättsliga status

Här finns tre flödesscheman som hjälp för att bedöma schaktmassors rättsliga status.

Vid schaktning och muddring uppkommer stora mängder massor som måste omhändertas. Det kan vara allt från opåverkade massor till kraftigt förorenade massor som klassas som farligt avfall. 

Nedanstående tre beslutsträd kan vara till hjälp vid bedömning av massornas rättsliga status. De är hämtade ur SGI:s skrift "Hantering av förorenade jord- och muddringsmassor", se länk i högerspalten.

1. Bedömning om förorenade jordmassor är avfall eller inte

2. Hantering och behandling av förorenade jordmassor

Bedömningarna är inriktade på massor som klassas som avfall. Beslutsträdet är översiktligt och förenklat.

Återvinning och bortskaffande kan inkludera lagring och bearbetning/förbehandling av avfallet.

 

3. Användning av jordmassor i anläggningsarbeten

 

 

Senast uppdaterad/granskad: 2019-01-15
Hjälpte informationen dig? Ja Nej