Djupa skrevor i ett bergslandskap.
Därför kan bergslänter vara farliga

I en ny publikation beskriver vi varför ras i berg sker och vilka behoven är för samhället. Fem olika exempel på nyligen inträffade ras beskrivs för att öka förståelsen för riskerna.

Foto: Johan Berglund, SGI
Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden.