Fören på båtar uppställda bredvid varandra.
Nya SGI-rapporter om förorenade båtplatser

Uppställningsplatser för fritidsbåtar är ofta starkt förorenade av färgrester som innehåller giftiga ämnen. I två nyutkomna publikationer ger vi tips om vad man ska tänka på vid provtagningar och hur de olika områdena ska prioriteras. Men också de juridiska aspekterna när de ansvariga är föreningar.

Foto: Helena Branzén, SGI
Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden.