Lägenhetskomplex byggt intill vatten. Stenblock vid strandkanten skyddar mot vågor.
Hållbart markbyggande - en handlingsplan i ett föränderligt klimat

Nu finns en nationell handlingsplan för hållbart markbyggande. Den innehåller förslag på åtgärder, hur de kan genomföras och vem som tar initiativet. Planen riktar sig till planerare, beställare och politiker som behöver hjälpmedel och kunskap för att kunna ställa rätt krav och fatta korrekta beslut vid planering och byggande.

Foto: Leif Johansson / Scandinav bildbyrå
Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden.