Har du frågor om deponier och avfall?

På vår webbplats publicerar vi nu löpande våra svar på tekniska frågor om deponier och avfall. Det är en sammanställning av svar på frågor som ställts till oss av Naturvårdsverket, länsstyrelser och kommuner och kan vara ett stöd till dig i din hantering av liknande ärenden.

Foto: Michael Kempi