Forskningsmedel 2016 – Utlysningen är öppen

2016 års utlysning är inriktad mot nya, innovativa lösningar inom ämnesområdet Förorenade områden. Forskare kan söka medel för projekt som genomförs tillsammans med branschen i nära anknytning till verkliga föroreningssituationer.

Foto: Lorenzo Gambaro/Shutterstock (Bilden är ett montage)
Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden.