Sanering i Gusums bruk
Stort forskningsbehov om spridning från förorenade områden

Forsknings- och utvecklingsbehovet är fortsatt stort inom förorenade områden. Det visar den enkät som Statens geotekniska institut, SGI har gjort. Framför allt inom områdena riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering, men även mer specifikt inom årets fokusområde spridning och belastning från förorenade områden.

Foto: Torbjörn Thuresson, SGI
Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden.