Lägenhetskomplex byggt intill vatten. Stenblock vid strandkanten skyddar mot vågor.
Seminarium om hållbart markbyggande - anmäl dig nu!

Får kommunerna det stöd de behöver i samhällsbyggnadsprocessen för att hantera klimatförändringens effekter på mark? Behöver vi utveckla samarbetet nationellt,regionalt och lokalt? Statens geotekniska institut, SGI, bjuder i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands län in till ett seminarium där vi belyser kunskapsläge och pågående åtgärder för ett hållbart markbyggande.

Foto: Leif Johansson / Scandinav bildbyrå
Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden.