En person balanserar på ett ben, stående på en sten med armarna utsträckta, omgiven av vatten med fjäll i bakgrunden i skymningsljus
Handlingsplan startskott för klimatanpassat markbyggande

Den nationella handlingsplanen för hållbart markbyggande i ett klimat i förändring innehåller förslag på åtgärder, hur de kan genomföras och vem som tar initiativet. Planen riktar sig till planerare, beställare och politiker som behöver hjälpmedel och kunskap för att kunna ställa rätt krav och fatta korrekta beslut vid planering och byggande.

Foto: Nicklas Blom/Scandinav bildbyrå
Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden.