Handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat

Vi tar fram en handlingsplan med målet att skapa förutsättningar för en mer samordnad och effektiv klimatanpassning inom markbyggnadssektorn. Var med och tyck till!

Foto: Leif Johansson / Scandinav bildbyrå
Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden.