Difus brandbild och brandmann i bakgrunden till en polisavspärrning. Foto: Birger Lallo/Skandinav Bildbyrå

Stöd till räddningstjänst

SGI har en TiB-funktion, det vill säga en tjänsteman i beredskap. TiB ingår i den krisorganisation som leds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ring SOS Alarm för att komma i kontakt med SGI:s TiB.

TiB har till uppgift att initiera och samordna myndighetens arbete vid akuta händelser rörande ras och skred. Vid akuta ärenden bistår SGI räddningstjänsten, annan kommunal instans och statliga myndigheter med expertkunskap för att undanröja hot och reducera skadeverkningar.

Genom att samla information, värdera risker och vid behov besiktiga på plats gör SGI en bedömning  av vilka åtgärder som är nödvändiga. Målsättningen är ett samhälle där det ska vara säkert att bo och färdas.

TiB nås via SOS Alarm och finns tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-02-14
Hjälpte informationen dig? Ja Nej