Vy från insidan av ett trasigt fönster ut över grönt landskap, byggnader i förgrunden
10 miljoner kronor att söka till forskning inom förorenade områden

2017 års utlysning är liksom förra årets utlysning inriktad mot nya, innovativa lösningar inom förorenade områden. Forskare kan söka medel till projekt som genomförs tillsammans med branschen i nära anknytning till pågående eller potentiella efterbehandlingsprojekt.

Foto: SGI/Helena Branzén
Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden.