Torvförsök i torvriggen
Vi testar torv för att veta hur den går att bygga på

I ett forskningsprojekt undersöker vi med laboratorietester hur jordarten torv reagerar om man trycker på den. Det här gör vi för att få bättre kunskap om hur man kan bygga på torven. Här kan du se en film från ett av testerna.

Foto: Torbjörn Thuresson/SGI
Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden.