Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Paul Frogner-Kockum från Sveriges Geotekniska Institut.
Ny teknologi kan rädda hav och fåglar

Ny teknologi från SGI kan rädda havets ekosystem och fåglarna från upptag av farliga miljögifter.
-Målsättningen på sikt är att kunna ta fram rekommendationer för kommuner och länsstyrelser om lämpliga saneringsmetoder för förorenade sediment, berättar Paul Frogner-Kockum på SGI:s kontor i Malmö.

 

Foto: Anders Roos

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden.

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden.