Forskare Mattias Andersson på Statens geotekniska institut. (SGI).
Forskare sätter säkerheten först

-Som forskare sätter jag säkerheten före samhällsutgifter när jag gör rekommendationer. Det innebär stora kostnader om man bygger fel, berättar geotekniker Mattias Andersson på Statens geotekniska institut (SGI).
Mattias har ett stort personligt intresse för samhällsbyggnadsfrågor.

 

Foto: SGI/Michelle Ericson
Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden.