grönt jordklot med hus och träd mot blå himmel
Två forskningsprojekt har beviljats bidrag

Två projekt har beviljats medel från 2019 års utlysning inom SGI:s forsknings- och teknikutvecklingsprogram Tuffo.

Projekten handlar om att utveckla och verifiera metoder för innovativ sanering av mark och vatten. I ett av projekten används system som har tagits fram av forskare vid NASA:s Kennedy Space Center.

Båda projekten startar under 2020.

 

 

 

Foto: Björn Dahlgren/Johnér bildbyrå
Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden.