Underkropp på tjej som går på en översvämmad gata med stövlar. Foto: sakhorn/Shutterstock

Klimatanpassning

Klimatets förändring väntas innebära ökad nederbörd och ökad avrinning i stora delar av Nordeuropa. I Sverige kan nederbörden öka med 30 procent i stora delar av landet. Det får direkta konsekvenser för markens geotekniska egenskaper och byggbarhet. I ett förändrat klimat ökar även risken för föroreningsspridning.

Vårt arbete inom klimatanpassning handlar om att öka samhällets förmåga att anpassa sig till ett klimat i förändring och verka för ett hållbart markbyggande. Det sker genom olika typer av samarbeten nationellt och internationellt, tillsammans med andra myndigheter eller inom olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

Du som berörs av klimatanpassning i ditt arbete kan här ta del av information och stöd inom markbyggande och fysisk planering. Vi erbjuder metoder för planering, markanvändning och hållbart samhällsbyggande samt expertstöd i säkerhetsfrågor kring ras, skred och erosion. Här finns verktyg som underlättar användningen av våra karteringar, analyser och vår forskning.

Klimatanpassningsportalen hittar du mer information och verktyg som rör klimatanpassningsfrågor.

NORDRESS är en plattform för kunskapsutbyte om naturolyckor i Norden. Mer information finns bland våra forskningsplattformar.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-24
Hjälpte informationen dig? Ja Nej