Kvicklerediagram Foto: SGI

Excelverktyg för utvärdering av kvicklereförekomst från sondering

Det här Excelverktyget är framtaget på SGI och ska vara ett stöd för att bedöma om det finns kvicklera i ett område. Metoden är framtagen för de förhållanden som råder i Göta älvdalen, med mindre mäktiga eller inga lager av grövre sediment över leran.

Bedömning om det förekommer kvicklera utifrån olika typer av sonderingar har utförts i flera studier. Dessa har visat att det finns ett samband mellan lutningen på kurvan för matningskraft mot djup för olika typer av sonderingar.

Bandvagn med provtagare som sköts av en person. Foto: SGI

Inom Göta älvuppdraget togs ett Excelverktyg fram för bedömning av kvicklera utifrån registrerat totalt neddrivningsmotstånd vid CPT-sondering och trycksondering. Denna uppmätta mantelfriktion jämförs i programmet med en mantelfriktion av 1 kPa/m längs med stängerna. I de fall mantelfriktionens ökning mot djupet är mindre än lutningen på kurvan för 1 kPa/m mantelfriktion, klassas leran som kvicklera.

Det här verktyget för bedömning av kvicklereförekomst är framtaget för de förhållanden som råder i Göta älvdalen, det vill säga inga eller endast mindre mäktiga lager av grövre sediment överlagrar leran. I områden där större mäktigheter av friktionsjord överlagrar leran bedöms inte metoden vara tillämplig.

En instruktion med beskrivning av bakgrund och exempel på utvärdering finns här.

Verktyget kan laddas ner här.

Senast uppdaterad/granskad: 2017-04-03
Hjälpte informationen dig? Ja Nej