Inskickade prover till Miljölaboratoriet som ligger i påsar. Foto: SGI

Skicka prover Miljölaboratoriet

När du ska skicka prover till oss är det viktigt att tänka på hur proverna hanteras och förvaras. Som beställare måste du också upplysa oss om det är miljöfarliga och/eller hälsoskadliga ämnen vi hanterar.

Hur mycket prov som ska skickas hittar du under provmängd för laktest eller kontakta oss.

För att minska risken att provernas egenskaper förändras från provtagningstillfället fram till ankomsten till laboratoriet är det viktigt att tänka på följande:

  • För prover där tester ska göras på oorganiska ämnen (metaller) använd gärna plastkärl.
  • För prover där test ska göras på organiska ämnen eller (ex PAH) använd helst glas eller metallkärl. Prov för organiska ämnen bör hållas kylda.
  • Märk proverna med märketikett eller vattenfast penna.

SGI:s miljölaboratorium ansvarar för provernas hantering efter ankomst till SGI Linköping.

Tydlig avsändare

Vi vill gärna att ni, tillsammans med proverna, även skickar dokumentation, helst en kopia på beställningen, som hjälper oss att identifiera både avsändare och prov.

Varudeklaration miljöfarliga ämnen

Vid misstanke om höga halter av hälso- och miljöstörande ämnen i insända prov måste detta redovisas av dig som beställare. Detta är av arbetsmiljöskäl och för att se till att vi hanterar proverna på rätt sätt.

Prov tas emot måndagar till fredagar kl. 08.00-16.00.

Vår leveransadress är:

Statens geotekniska institut
Miljölaboratoriet
Olaus Magnus väg 35
581 93 Linköping

Senast uppdaterad/granskad: 2015-09-24
Hjälpte informationen dig? Ja Nej