Erosion vid Skånes kust. Råå, Helsingborg 2012. Foto: Torbjörn Thuresson

Kartering av stranderosion

Vi kartlägger förhållandena för stranderosion i Sverige. Vi har översiktligt inventerat förutsättningar för stranderosion och tagit fram ett verktyg för att kunna se vilka områden som är utsatta för stranderosion.

Förutsättningar för stranderosion

Vi har översiktligt inventerat förutsättningarna för erosion längs kuster, sjöar och vattendrag. Förutsättningar för stranderosion presenteras i en kartvisningstjänst. Det finns även skalenliga pdf-kartor att ladda ner. Kartvisningstjänsten och pdf-kartorna hittar du på våra kart- och GIS-sidor.

Kustsårbarhetsindex

Vi har utvecklat ett verktyg tillsammans med SGU som belyser sårbara kustområden. Den första regionen som karterats är Skåne. Resultatet från sårbarhetskarteringen presenteras i kartvisningstjänsten Kustsårbarhetsindex.

Pågående karteringsarbete

Efter Skåne fortsätter vi nu kartera Halland, Blekinge och östra Småland samt Öland och Gotland för stranderosion. Resultatet kommer senare att presenteras i kartvisningstjänsten.

Utveckling av metodik

Vi arbetar även med att utveckla en metodik för att översiktligt kunna kartera sårbarheten av stranderosion i vattendrag.

Mer information
Metodik för översiktlig kartering av risker för stranderosion, SGI Varia 641.
Senast uppdaterad/granskad: 2016-03-09
Hjälpte informationen dig? Ja Nej