GIS-underlag och redovisning från övriga prioriterade älvar

Under 2012 tog SGI fram en lista med nio prioriterade vattendrag och ett kustområde för vilka skredriskkartor kommer vara till stor nytta för samhället.

Norsälven (utlopp Nedre Fryken till mynning Vänern) är nu karterad. Ytterligare områden som påbörjats är i nuläget Säveån och nedre delen av Ångermanälven.

 

Sidan uppdaterades den 24 september 2015
Hjälpte informationen dig? Ja Nej