Bedömning av skjuvhållfasthet under bottnen i vattendrag

Vi har utvecklat en modell för att uppskatta jordens skjuvhållfasthet i ett vattendrag utifrån undersökningar gjorda på land.

Syftet med modellen är att öka kvaliteten på de bestämningar av hållfasthet som görs i anslutning till vattendrag och ändå kunna hålla nere kostnaderna för borrning och provtagning. Data från olika undersökningsmetoder sammanställs och ett medelvärde för dessa får representera ett karakteristiskt värde för skjuvhållfastheten. Därefter kan skjuvhållfasthet under vattendraget uppskattas genom empiriska samband. I de fall spridningen i värdena är stor och uppskattningen blir osäker så kan modellen ändå användas som ett stöd och riktvärde för storleken och ökningen av skjuvhållfastheten mot djupet.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-24
Hjälpte informationen dig? Ja Nej